Tehtud on palju!

Mulgi vald peab jätkuvalt olema tasakaalustatult ja pidevalt arenev, inimestest hooliv ning kindlustunnet tagav omavalitsus. Elanike kaasamine kohaliku elu korraldamisse ja inimeste huvidega arvestamine tagab valla juhtimises kvaliteedi ja tulemuslikuse. Läbi selle loome ühist, edumeelset ja atraktiivset elukeskkonda ning tegusate inimestena oleme alati valmis pingutama. Tunneme oma koduvalla üle uhkust ja lähtume alati veelgi paremast homsest!

 

Oleme nelja aastaga näidanud, et meid võib usaldada. Meie juhtimisel on valdade ühinemisleping täidetud ja tehtud enamgi!


- Vabastasime vanemad lasteaiatoidu maksmisest.


- Investeerisime nelja aastaga valla teedesse ja tänavatesse rohkem kui 1.3 miljonit eurot.


- Ehitasime Abja-Paluojale uue Eesmatasandi Tervisekeskuse.


- Ehitasime August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis välja tehnoloogiakompleksi.


- Renoveerisime täielikult Karksi-Nuia Perearstikeskuse ja sisustasime uuele arstile kabineti koos seadmetega.


- Uuendasime August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi staadioni tartaankatendi.


- Parandasime Mõisaküla linnaruumi läbi keskväljaku uuendamise.


- Ehitasime Mõisakülla uue ja linnale väärika bussijaama.


- Alustasime Mõisakülas uue hoolekandekeskuse rajamist.


- Rekonstrueerisime Abja Gümmnaasiumi staadioni.


- Rekonstrueerisime Abja Lasteaias fassaadi, kütte- ja ventilatsioonisüsteem ning ehitasime välja esimese
korruse koos täiendava rühmaga.


- Viisime sisse Karksi-Nuia Lasteaeda õppejuhi ametikoha.


- Ehitasime ja avasime Karksi-Nuia lasteaiale täiendava lastaiarühma.


- Eraldasime Karksi-Nuia eakatele ühes remondi ja sisustamisega uued ruumid.


- Tegime korda Abja-Paluoja keskpargi ja bussijaama.


- Renoveerisime ajaloolise Mõisaküla sauna.


- Alustasime Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja ehitamist.


- Rajasime üle valla uued avalikud laste mänguväljakud.


- Püstitasime Halliste kooli juurde rulapargi.


- Parandasime hooldustingimusi SA Abja Haiglas.


- Hankisime täiendavad ruumid Õisu lasteaia ruumipuuduse lahendamiseks ja raamatukogule paremate
tingimuste loomiseks.


- Tegime otsuse Õisu kortermajadest bussijaama viiva kergliiklustee projekteerimiseks.


- Alustasime üle pikkade aastate Karksi ordulinnuse etapiviisilise konserveerimisega.


- Avasime Nuia EPT näituseruumid ja korrastasime hooned ühes turismiinfopunktiga.


- Lõime eeldused Karksi-Nuia kultuurihoovi toimimiseks ja M. Mäetamme noorpõlvekodu eksponeerimiseks


- Rekonstrueerisime Abja-Paluojal endisaegse Postimaja (pangahoone) ja selles asuva muuseumi.


- Paigaldasime Karksi-Nuia Rahumaäe 2a teenusmajale uue küttesüsteemi.


- Saime positiivse toetusotsuse MATA projektmeetmest teenusmajade Pärnu mnt 8, Abja-Paluoja ja Rahumäe 2a, Karksi-Nuia täiendavaks remondiks.

- Toetasime MTÜ-de poolseid algatusi, seltse ja spordiklubisid.


- Uuendasime Abja-Paluojal pumbajaama ning vee- ja kanalisatsioonitrasse.


- Alustasime Abja-Paluoja Pärnu ja Viljandi mnt äärsete kinnistute vee ja kanalisatsiooni projekteerimist.


- Seadustasime Karksi Nuia kogukonna aia ja rajasime lemmiklooma sõpradele koerte jalutusala.


- Parendasime tingimusi väiksemates rahvamajades üle valla.


- Leidsime lahenduse Abja-Paluoja ebaefektiivsele ja amortiseerunud kaugküttesüsteemile, mis toob tarbijale odavama toasooja.


- Kutsusime ellu Eesti-Läti piiriülese koostöögrupi, mille tulemusel sai tolmuvabaks käesoleval aastal tee
Penujast piiripunkti ja aastatel 2022-2023 tehakse tolmuvabaks Laatre tee.


- Algatasime Mulgi Kultuuri Instituudiga projekti Abja-Paluoja Soome-ugri kultuuripealinn 2021


-Toetasime jätkuvalt traditsioonilisi kultuuri-ja spordiüritusi ning alustasime uutega.